ประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ผ่านมาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย ล้วนแต่ทำให้เราได้เรียนรู้ และประสบการณ์เหล่านั้น ก็เหมือนกับ สี หลากหลายสีที่เข้ามาเติมแต่งทุกๆคนขณะที่เรื่องราวของชีวิตได้ดำเนินไป ทุกคนจึงมีสีสันเป็นของตัวเอง สีต่างๆเหล่านั้นจึงสวยงามในช่วงเวลาช่วงหนึ่ง และทุกคนล้วนค้นพบสิ่งใหม่ๆระหว่างทางที่ทำให้ชีวิตมีเรื่องราวที่มีความหมายเสมอ "ALIVE" ของพวกเราเป็นตัวแทนของสีสัน และเรื่องราวของทุกคน เรื่องราวของคนคนหนึ่งสามารถถ่ายทอดไปสู่คนอีกคน สู่ชุมชน สู่สังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มพลังชีวิตให้กับใครอีกหลายคน มาร่วม "สร้างสีสร้างสรรค์สร้างชีวิต" ไปกับ #TEDxKasetsartU2019 ปลายปีนี้ คอยติดตามพวกเรานะคะ #ALIVE #LivinginyourCOLOR

TEDx คืออะไร ?

TEDx เกิดขึ้นมาเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ "Ideas Worth Spreading" ของ TED ที่ต้องการส่งต่อรูปแบบการเผยแพร่ความคิดด้วยพลัง "Powerful Talk" ไปยังที่ต่างๆทั่วโลก TED จึงเปิดโอกาสให้ 'แต่ละภูมิภาค หรือ แต่ละชุมชน' สามารถติดต่อขออนุญาต 'TED Conferences LCC ประเทศสหรัฐอเมริกา' เพื่อทำให้ TEDx เกิดขึ้นได้ในชุมชนของตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ (ต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน) เพื่อให้คนในชุมชนนั้นๆได้เข้าถึงพื้นที่ที่มีคุณค่า และได้สัมผัสถึงศักยภาพของคนในชุมชนที่เขาอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นการอยู่ท่ามกลางพลังบวกที่เกิดขึ้นจาก TEDx ในพื้นที่ของตัวเอง จะสามารถทำให้ผู้ฟังเชื่อมั่นใน ศักยภาพของตนเองและคนรอบตัวพวกเขาได้มากยิ่งขึ้น

TEDxKasetsart

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อส่งต่อไอเดียและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันในปีนี้ TEDx ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นปีที่ 3 และมีความคาดหวังว่าจะทำให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักและเข้าร่วมทำงานกับ TEDx ทีม